FiltrationAir


کیفیت هوا در داخل خانه شما می تواند مشابه و یا بسیار بدتر از هوای آلوده خارج باشد. از آنجا که ما در حال گذراندن بیشتر وقت در داخل خانه هستیم ما بیشتر در کیفیت بد هوا قرار گرفته ایم. این ما و به خصوص فرزندان ما را در معرض خطر بیماری های متعددی مانند آسم، آلرژی و دیگر مسائل تنفسی قرار می دهد.

ادامه مطلب...

توسط سازمان های پیشرو تست شده و ثابت شده که سانیو ویروس واشر SANYO ABC-VW24 به طور دائم بیش از 99.9 درصد از ویروس ها موجود در هوا و باکتری ها و همچنین کاهش حساسیت زاها مانند گرده و کنه و از بین بردن دود دخانیات و بوی حیوان خانگی و قارچ در مبلمان و پرده را غیر فعال می کند این دستگاه تصفیه هوا را می توانید در هر نقطه در داخل خانه قرار دهید و اطمینان داشته باشید که تا 360 درجه توزیع هوای مطلوب و اثربخشی دارد.

ادامه مطلب...